Vyhledávání


Kontakt

Tuning Club Děčín, o.s.
IČ: 270 57 186

Kontaktní adresa pro poštovní zásilky:

Tuning Club Děčín, o.s.
Rudolf Brejška
Raisova 882/4
405 02 Děčín 4

M: +420 602 463 708

E-mail: dc-tuning@centrum.cz

DŮLEŽITÉ - změna stanov a podmínek členství!

16.12.2012 19:54

Na sobotní oslavě výročí založení našeho klubu byly členy TCD projednány a odsouhlaseny některé důležité změny, které se týkají fungování sdružení a členství v něm. Všechny odsouhlasené změny jsou platné od 1.1.2013 a budou k tomuto datu zaneseny do oficiálních stanov autoklubu, zveřejněných na našich webových stránkách. Novinky jsou následující:

- členský příspěvek se snižuje z původních 600,-Kč ročně na 300,-Kč ročně.

- stávající zaplacené členské příspěvky, vybrané v roce 2012, se převádějí na další roky. Kdo zaplatil v letošním roce 600,-Kč, má tedy předplaceno na dva roky dopředu.

- členský příspěvek je nutno uhradit do vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku (tedy již ne do 31. března, jako tomu bylo dosud). Stávajícím členům, kteří nezaplatí příspěvky do konce ledna, bude členství v autoklubu ukončeno.

- nově se zavádí povinnost pro členy navštívit společně s autoklubem alespoň dva srazy ročně. Nesplnění tohoto limitu se považuje za porušení pravidel autoklubu s následným ukončením členství.

- byl přijat nový člen Martin s nám všem dobře známým žlutým Fiatem Punto 1,4, který nás doprovázel již na několika srazech.

- stávající klubový altán je již na hranici životnosti a vyžaduje časté opravy. Bylo rozhodnuto, že bude odprodán našemu členovi Jendovi za zůstatkovou cenu 1.000,-Kč a na jaře 2013 bude zakoupen ze společných peněz altán nový.

Takže jedeme dál, s hlavou vztyčenou a čerstvým větrem v zádech! :-) Ať je ta sezona 2013 lepší, než ta letošní.

-RUDY-